Thiết kế xe cẩu bánh xích - cần trục bánh xích 10 tấn - Phần1

Thiết kế xe cẩu bánh xích - cần trục bánh xích 10 tấn
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẦU TRỤC BÁNH XÍCH.. 6
1.1.1. Công dụng của xe cẩu bánh xích 6
1.1.2 Phân loại 6
1.3 Giới thiệu cầu trục thiết kế  và nội dung ĐATN.. 10
1.3.1.Các số liệu ban đầu để làm thiết kế. 10
1.3.2.Nội dung ĐATN.. 11
1.4 Chọn phần mềm lập chương trình tính toán cơ cấu di chuyển cầu trục
. 11
CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN CHUNG CẦU TRỤC BÁNH XÍCH………………………………..12
2.1. Các thông số hình học của xe cẩu bánh xích. 12
2.1.1. Các thông số tính theo công thức kinh nghiệm.. 12
2.1.2 Các thông số tính theo máy có sẵn. 15
2.2. Thành phần tải trọng tác dụng lên cầu trục. 15
2.2.1.Tải trọng do trọng lượng vật nâng. 15
2.2.2.Tải trọng do trọng lượng bản than kết cấu thép cầu trục. 15
2.2.3.Tải trọng do trọng lượng bản thân xe cẩu bánh xích. 16
2.2.3.Tải trọng do trọng lượng bản thân cầu trục. 16
2.3 Tải trọng quán tính và tải trọng gió của cầu trục. 16
CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CƠ CẤU NÂNG BÁNH XÍCH…………………………………......17
3.1 Chọn sơ đồ dẫn động, sơ đồ mắc cáp. 17
3.2. Chọn cáp. 17
3.3 Tính chọn cụm móc treo. 18
3.3.1. Chọn cụm móc treo. 18
3.3.2Kiểm tra bền móc treo. 19
3.3.3 Đai ốc hãm, ổ tựa. 21
3.3.4  Thanh ngang. 22
3.4.Tính toán cụm tang. 25
3.4.1.Cụm tang. 25
3.5 Tính chọn động cơ điện, hộp giảm tốc. 31
3.5.1 Chọn động cơ điện. 31
3.5.2 Tính chọn hộp giảm tốc. 32
3.6 Tính chọn phanh và khớp nối 33
3.7 Kiểm tra động cơ, hộp giảm tốc. 34
3.7.1.  Kiểm tra động cơ. 34
3.7.2 Kiểm tra hộp giảm tốc. 38
3.8 Kiểm tra phanh và khớp nối 39
3.8.1 Kiểm tra phanh. 39
3.8.2 Kiểm tra khớp nối 40
3.9 Đường kính trục truyền. 41
CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN CƠ CẤU DI CHUYỂN XE CON………………..…...42
4.1.Lực nén bánh lớn nhất 42
4.2.Lực cản di chuyển xe con. 42
4.3.Tính công suất động cơ, chọn hộp giảm tốc. 43
4.3.1 Tính công suất động cơ chọn hộp giảm tốc. 43
4.3.2 Tính chọn hộp giảm tốc. 44
4.4.Tính cụm bánh xe di chuyển xe con. 45
4.4.1.Tính toán bánh xe di chuyển. 45
4.4.2.Tốc độ thực tế của xe con. 47
4.4.3.Tính đoạn trục lắp bánh xe. 47
4.4.4 Tính trục truyền giữa hai khớp nối 51
4.4.5 Tính chọn ổ gối đỡ bánh xe. 52
4.5 Tính chọn khớp nối 52
4.5.1 Khớp nối giữa hộp giảm tốc và động cơ. 52
4.5.2 Khớp nối trên trục truyền giữa hai bánh xe. 53
4.6.Kiểm tra động cơ. 53
4.6.1.Kiểm tra động cơ theo điều kiện bám(không quay trơn) 53
4.6.2.Kiểm tra thời gian mở máy khi đầy tải 56
4.6.3.Kiểm tra động cơ theo điều kiện phát nhiệt 56
4.7.Tính chọn phanh và kiểm tra thời gian phanh. 57
4.7.1.Tính chọn phanh. 57
4.7.2.Kiểm tra thời gian phanh khi đầy tải 59
CHƯƠNG 5: CƠ CẤU DI CHUYỂN xe cẩu bánh xích……………………………….61
5.1.Lực nén bánh cơ cấu di chuyển cầu trục. 61
5.2.Lực cản di chuyển cầu trục. 62
5.3.Tính công suất, chọn động cơ của cơ cấu di chuyển cầu. 63
5.4.Tính chọn hộp giảm tốc. 63
5.5.Tính cụm bánh xe di chuyển cầu trục. 64
5.5.1.Tính toán bánh xe di chuyển. 64
5.5.2.Tốc độ thực tế của xe con: 65
5.5.3.Tính đoạn trục lắp bánh xe. 65
5.5.4.Kiểm tra độ bền mỏi của trục theo hệ số an toàn  : 67
5.5.5.Tính chọn ổ gối đỡ bánh xe. 70
5.6.Tính chọn khớp nối 70
5.6.1.Khớp nối giữa hộp giảm tốc và động cơ. 70
5.6.2.Khớp nối giữa hộp giảm tốc và trục bánh xe. 71
5.7.Kiểm tra động cơ. 71
5.7.1.Kiểm tra động cơ theo điều kiện phát nhiệt 71
5.7.2.Kiểm tra động cơ theo điều kiện bám.. 72
5.7.3.Kiểm tra thời gian mở máy khi đầy tải 75
5.8.Tính chọn phanh và kiểm tra phanh. 76
5.8.1.Tính mômen phanh và chọn phanh. 76
5.8.2.Kiểm tra thời gian phanh khi đầy tải 78

Dịch vụ cho thuê cẩu bánh xích giá tốt nhất với nhiều mẫu cẩu bánh xích được ưa chuộng trên thị trường, với sức nâng từ 25 đến 300 tấn phục vụ các công trình từ bé đến lớn. Những mẫu cẩu bánh xích được cho thuê tại Bình Lợi là những cẩu đời mới, vận hàng tốt, nguyên bản...đáp ứng mọi nhu cầu.


Địa chỉ: Chân cầu Thăng Long - Đối diện khu đô CIPUTRA HÀ NỘI
Liên hệ Hotline: 0981 083 797 / 0961 5656 82

Share this

Cẩu bánh xích khác

Previous
Next Post »